Tietosuojaseloste

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme. 

 

Suomen Controlteam Oy:n tietosuojaseloste  

Pvm: 11.10.2019

 

1 Rekisterin pitäjä 

Suomen Controlteam Oy, y-tunnus: 0892064-5

Yrittäjänkatu 2 

50130 Mikkeli 

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Ruohomäki Kaisa 

puhelinvaihde: 020 7199 620 

 

3 Rekisterin nimi 

Suomen Controlteam Oy:n markkinointirekisteri 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteröity on Suomen Controlteam Oy:n asiakas, on ostanut Suomen Controlteamin palveluita tai osallistunut Suomen Controlteamin järjesteämään tapahtumaan. Rekisteröity voi olla työtehtävänsä puolesta siinä asemassa, että Suomen Controlteam Oy voi kohdentaa asianomaisen työtehtävään liittyvää markkinointisisältöä.

Rekisterin tarkoitus on kerätä tietoa markkinointitarkoituksiin, markkinointitutkimukseen, analysointiin sekä Suomen Controlteam Oy:n toiminnan kehittämiseen.

 

5 Rekisterin tietosuojasisältö 

Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
– yrityksen edustajan etu- ja sukunimi
– edustajan titteli
– yritys
– edustajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– ostetun palvelun tiedot
– evästetiedot
– IP-osoitetiedot

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Markkinointirekisterin tiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tai rekisterinpitäjän työntekijöiltä. Näiden lisäksi tietoja kerätään yleisesti kaikkien saatavista lähteistä, esimerkiksi nettisivustoilta tai numeropalvelusta.

Evästeistä
Suomen Controlteam hyödyntää evästeitä sivuillaan moniin tarkoituksiin, jotka palvelevat sivuston käytettävyyttä ja toimivuutta, analysointia sekä markkinointia. Evästeiden hyödyntäminen tapahtuu Google Analyticsin, Google Search Consolen, Google Adwordsin ja Facebook-pikselin avulla. Evästeiden avulla selvitämme suosituimpia sisältöjä, sivujen kiinnostavuutta sekä kohdennamme uudelleen markkinnoinnin toimenpiteitä.

Mikäli Suomen Controlteam Oy:n sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Suomen Controlteamin saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi evästeiden käytön kieltää selaimen asetuksista tai klikkaamalla pop-up alabannerista ”Älä salli evästeitä”. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle, joten Suomen Controlteam ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminto on poistettu käytöstä.

Sivuston käyttäjä kohdennetaan vain IP-osoitteen perusteella, eikä IP-osoitetta yhdistetä muihin rekistereihin käyttäjän tunnistamiseksi.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovuttamiset 

Markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta Suomen Controlteamin ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi
väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Mikäli Suomen Controlteam myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille. 

 

8 Tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Suomen Controlteam Oy ei luovuta tämän rekisterin tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. 

Sähköisesti käsiteltävien rekisterien sisältämät tiedot ovat suojattu palomuurein, salasanoin sekä tietoturva-alalla yleisesti hyväksyttävin keinoin.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeutetuilla henkilöillä. 

 

10 Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa tarkastettavaksi. Markkinointirekisteriä koskevissa asioissa yhteyshenkilönä toimii rekisterin yhteyshenkilö. 

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa korjattavaksi. Markkinointirekisteriä koskevissa asioissa yhteyshenkilönä toimii rekisterin yhteyshenkilö.

Voimmeko olla avuksi?