Tekijät

Pekka_Ylonen_www
Petri_Sajaniemi_kasvokuva
Ville_Orava
Antti_Torniainen
Eero_Roiha
Jari_Marttinen
Jarmo_Eevala
Heidi_Vanhanen
joonas_janhunen_www
Ari_Fred
jyri_tiainen_www
Petri_Viiru_kasvokuva
Pasi Kosonen / Suomen CT
Esa_Varis_www
Joni_Koskela_kasvokuva
Seppo Suhonen_kasvokuva
tea-tikkanen_suomen-controlteam_uusikuva
reima_hamalainen
Ari Kilpeläisen kuva
Olli_Tirkkonen
Suomen-controlteam_JaakkoPaivarinta
Jari_Kiviranta
kaisa_ruohomaki
Markku_Kaarlela
Kirsi_Lepisto
Lauri_Huhtala
Janne-Kaltiainen-SuomenControlteam

Mikkeli

Ari_Fred

Ari Fred

LVI-insinööri AMK, LVI-asiantuntija, talotekniikan perusvalvoja (FISE)
puh. 040 684 4100
ari.fred@suomenct.fi

Alalla jo 30 vuotta toiminut Ari nauttii työssään erityisesti monipuolisuudesta: LVI-asiantuntijan päivät ovat harvoin toistensa kaltaisia.  Työssään hän pitää huolen, että kohteisiin asennetut laitteet toimivat oikein ja sovitusti. Asiakasta ei jätetä yksin ongelmatilanteen yllättäessä.  Moottoripyöristä, tanssista ja hyvästä ruuasta nauttiva Ari viihtyy pohjoisen maisemissa ja kertoo olevansa todellinen Lapin hullu.

reima_hamalainen

Reima Hämäläinen

TATE-yksikön päällikkö, sähköinsinööri AMK
puh. 040 678 4642
reima.hamalainen@suomenct.fi

Suomen Controlteamin tuore sähköasiantuntija Reima Hämäläinen on pitkän linjan talotekniikan osaaja: hän on työskennellyt alalla jo 20 vuotta. Reiman mukaan avoimuus ja rehellisyys ovat avainelementtejä omassa työssä onnistumisessa. Kyky tunnistaa omat virheet ja puutteet auttavat puolestaan ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Vapaa-ajallaan luonnossa viihtyvä sähköasiantuntija kalastaa, ulkoilee ja hiihtää.

joonas_janhunen_www

Joonas Janhunen

RI AMK, projektipäällikkö
puh. 040 678 3456
joonas.janhunen@suomenct.fi

Joonaksella on kokemusta sekä urakointi- että rakennuttamistehtävistä. Joonakselle tärkeitä arvoja ovat avoimuus ja reilu peli kaikkien osapuolten kesken. Hänestä tärkeää on myös jatkuva ammattitaidon kehittäminen. Vapaa-aikana hän harrastaa eri palloilulajeja, joista suurimman ajan vievät jääpallo ja golf.

 

 

Janne-Kaltiainen-SuomenControlteam

Janne Kaltiainen

RI AMK, pojektijohtaja ESPER-hanke 
puh. 040 674 4789
janne.kaltiainen@suomenct.fi

Jannella on lähes 20 vuoden työuran aikana kertynyt kokemusta suunnittelusta, rakennuttamisesta, työmaavalvonnasta ja projektien kokonaisvaltaisesta johtamisesta niin kotimaassa kuin kansainväliselläkin kentällä.
Jatkuva kehittyminen ja kouluttautuminen sekä työssä viihtyminen ovat Jannelle tärkeitä asioita. Asiakkaan tyytyväisyys on ollut aina etusijalla.
Vapaa-aika kuluu Saimaan rannalla perheen ja golfin merkeissä.

 

Kirsi_Lepisto

Kirsi Lepistö

RKM, varatoimitusjohtaja
puh. 040 524 7738
kirsi.lepisto@suomenct.fi

Kirsi on todellinen yhden naisen tietopankki: hänen käsissään pysyvät järjestyksessä niin projektien kuin toimiston omatkin asiakirjat ja dokumentaatio. Iloinen, tehokas ja nopea varatoimitusjohtaja pitää kokonaisuudet hallinnassa työtehtäviään ennakoimalla.  Vapaa-ajallaan hän matkustelee, urheilee ja viettää aikaa perheensä kanssa. 

Jari_Marttinen

Jari Marttinen

RKM AMK, projektipäällikkö
puh. 040 552 4322
jari.marttinen@suomenct.fi

Jarin periaatteena on palvella asiakkaita siten, että jokainen saa aina hieman enemmän kuin on osannut odottaa. Työnsä Jari hoitaa perusteellisesti ja suoraviivaisesti. Rakentamiseen liittyviä asioita projektipäällikkö harrastaa myös vapaa-ajallaan vanhaa rakennusperintöä vaalimalla. Aikaa kuluu myös kouluikäisten lasten harrastustoiminnan parissa, ja syksyinen lintumetsällä käynti pystykorvan kanssa on hänelle mieluista puuhaa.

Ville_Orava

Ville Orava

RI AMK, projektipäällikkö
puh. 040 658 6637
ville.orava@suomenct.fi

Ville on Suomen Controlteamin nuorin työntekijä. Työssään hänelle on tärkeää, että asiat kuin asiat selvitetään jouhevasti ja saatetaan viipymättä kaikkien projektin osapuolten tietoon.  Hän pitää huolta, että hankkeet pysyvät kasassa niin ajallisesti, taloudellisesti kuin teknisestikin. Villen vapaa-aika kuluu perheen kanssa, erilaisissa palloilulajeissa ja musiikkiharrastuksen parissa.

Eero_Roiha

Eero Roiha

RI , projektipäällikkö, talonrakennustyön rakennusvalvoja (FISE)
puh. 050 309 8368
eero.roiha@suomenct.fi

Eeron periaatteena on, että asioihin ei syöksytä päistikkaa, vaan taustatyöt pitää tehdä huolella. Näkökulmaa projektipäällikön työhön tuo Eeron tausta urakoitsijoiden palveluksessa. Hän uskoo positiivisen asennoitumisen voimaan haasteissa, ja harrastaa vapaa-ajallaan hyötyliikuntaa ja rakentamista.

kaisa_ruohomaki

Kaisa Ruohomäki

Tradenomi, projektiassistentti,
puh. 040 166 3641
kaisa.ruohomaki@suomenct.fi

Suomen Controlteamin projektiassistentilla on vankka kokemus monipuolisista toimistotehtävistä. Kaisa uskoo työssään yhteisöllisyyden voimaan: kun työntekijät tukevat toinen toisiaan, saavutetaan aina myös parempia tuloksia. Projektiassistentin vapaa-aika kuluu rakentamisen ja remontoinnin parissa.

Olli_Tirkkonen

Olli Tirkkonen

DI, toimitusjohtaja, rakennuttajan pätevyys RAP (FISE)
puh. 050 408 6843
olli.tirkkonen@suomenct.fi

Suomen Controlteamin toimitusjohtajan mottona on, että asenne ratkaisee. Olli tarttuu työssään mielellään haasteisiin ja huolehtii, että aikataulut ja budjetit pitävät. Hänelle on tärkeää, että rakennuttajatoimisto seuraa aikaansa ja valvoo asiakkaan etuja. Vastapainoa Ollin arkeen tuovat perheen mökki Ristiinassa ja matkustelu. Golf, kuntosali ja uinti pitävät mielen virkeänä tiiviin työtahdin keskellä.

Antti_Torniainen

Antti Torniainen

LVI-insinööri AMK, LVI-asiantuntija, talotekniikan perusvalvoja (FISE)
puh. 040 035 4638
antti.torniainen@suomenct.fi

Antti hoitaa työnsä LVI-asiantuntijana tarkasti ja ihmislähtöisesti. Hänen mukaansa resepti hyvään lopputulokseen syntyy ajantasaisesta koulutuksesta, tinkimättömän laadukkaasta tekemisestä ja kyvystä mukautua erilaisiin hankkeisiin. Antin vapaa-aika kuluu jalkapallon ja seuratoiminnan parissa.

Heidi_Vanhanen

Heidi Vanhanen

DI, projektipäällikkö, rakennuttajan pätevyys RAP (FISE)
puh. 040 156 1632
heidi.vanhanen@suomenct.fi

Suomen Controlteamissa aikanaan kesätyöntekijänä aloittanut Heidi on työssään tarkka ja helposti lähestyttävä. Heidi pitää kehittymiskykyä ja -halua ominaisuuksina, joilla pääsee pitkälle – asiantuntemusta ja ammattitaitoa unohtamatta. Aviomiehen lisäksi Heidin perheeseen kuuluu poika ja kaksi vilkasta novascotiannoutajaa. Hän harrastaa matkailua, urheilua, päiväunia, savitöitä ja puukäsitöitä.

Esa_Varis_www

Esa Varis

RKM, projektipäällikkö, valvojana Esper Perhetalo-työmaalla Mikkelissä
puh. 040 3558 789
esa.varis@suomenct.fi

Esa on toiminut vuosien ajan vastaavana mestarina ja työmaapäällikkönä.

Petri_Viiru_kasvokuva

Petri Viiru

Aloittaa 12.2.2018.

RI AMK, projektipäällikkö
puh. 040 630 1907
petri.viiru@suomenct.fi

Pekka_Ylonen_www

Pekka Ylönen

RI AMK, projekti-insinööri ESPER-hanke
puh. 040 187 4456
pekka.ylonen@suomenct.fi

”Jokainen päivä tuo jotain uutta” on lause, joka kuvaa hyvin Pekan intohimoista ja positiivista asennoitumista niin kanssaihmisiin, työhön kuin vapaa-aikaankin.  15 vuotta rakennusurakoitsijan palveluksessa on tuottanut Pekalle rautaisen ammattitaidoin. Vapaa-aika kuluu lasten ja hyötyliikunnan parissa.”

Kouvola

Markku_Kaarlela

Markku Kaarlela

RI, aluejohtaja, rakennuttajan pätevyys RAP (FISE), Kouvola
puh. 040 839 3380
markku.kaarlela@suomenct.fi

Suomen Controlteamin Kouvolan aluejohtajalle hyvin hoidettu työ toimii rakennuttajatoimiston parhaana käyntikorttina. Aikataulujen suhteen tämä tarkoittaa asioiden hoitamista mieluummin etuajassa, kuin viiveellä.  Kestävyysurheilua intohimoisesti harrastavalla Markulla on takanaan kunnioitettavat 50 maratonia.

Jari_Kiviranta

Jari Kiviranta

Sähköinsinööri, sähköasiantuntija, talotekniikan perusvalvoja (FISE)
puh. 040 130 6639
jari.kiviranta@suomenct.fi

Jari suhtautuu työtehtäviinsä perusteellisesti ja avoimin mielin. Asiakkaiden ja rakennuskohteiden erityispiirteet on kyettävä tunnistamaan, jotta työn lopputulos on paras mahdollinen. Selkeä ja hyvä dokumentointi takaa, että kohdetiedoista on asiakkaalle hyötyä myös projektin valmistumisen jälkeen. Moottoripyöriä harrastavalle Jarille oikeita prätkiä ovat BMW ja Tunturi Super Sport.

Suomen-controlteam_JaakkoPaivarinta

Jaakko Päivärinta

RKM, projektipäällikkö
puh. 040 1244 567
jaakko.paivarinta@suomenct.fi

Hyvin ihmisten kanssa toimeentuleva Jaakko pitää tärkeänä sitä, että töitä tehdessä saavutetaan aina kaikkia osapuolia miellyttävä lopputulos. Jo pienestä pitäen Jaakko on viihtynyt rakennustyömailla ja takana onkin noin 20 vuoden kokemus rakennusalalta. Vapaa-ajallaan Jaakko viettää aikaa perheensä kanssa sekä pelaillessa golfia ja salibandya.

Petri_Sajaniemi_kasvokuva

Petri Sajaniemi

LVI-insinööri AMK, LVI-asiantuntija
puh. 044 365 1306
petri.sajaniemi@suomenct.fi

Petrillä on kokemusta urakoinnista sekä suunnittelusta. Petrin mielestä työmaata parhaiten eteenpäin vie yhdessä tekemisen henki sekä toimijoiden avoimuus ja suoruus.

Vapaa-aikansa Petri viettää mm. brasilialaisen jujutsun, laitesukelluksen, crossfitin ja laskettelun parissa.

Kuopio

Joni_Koskela_kasvokuva

Joni Koskela

RI AMK, projektipäällikkö, sisäilmahankkeiden koordinoija
puh. 040 153 1400
joni.koskela@suomenct.fi

Jonin vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen eri rakennusalan töistä ja rooleista. Hänellä on kokemusta myös mm. sisäilmahankkeiden koordinoinnista, kuntoarvioiden- ja tutkimusten sekä energiatodistusten laatimisesta. Jonin tavoitteena on, että ei etsitä ongelmia, vaan ratkaisuja. Yhdessä tekemällä saadaan paras lopputulos.

Vapaa-ajallaan Joni harrastaa monipuolisesti kuntoilua.

tea-tikkanen_suomen-controlteam_uusikuva

Tea Tikkanen

RI AMK, aluejohtaja, rakennuttajan pätevyys RAP (FISE) 
puh. 040 678 4200
tea.tikkanen@suomenct.fi

Tea palasi juurilleen Controlteamiin, kun Kuopioon perustettiin aluetoimisto. Hän innostuu uusista haasteista ja etsii ratkaisut niihin. Tea pyrkii huolehtimaan projekteista niin, että yhteistyö saadaan toimimaan eri osapuolien kanssa hyvin. Mottona on se, että ”kaikki on mahdollista”.

Vapaa-aika Tea viettää mielellään lastenlasten kanssa. Mökkipuuhat, liikunta sekä kulttuuri kuuluvat myös vapaa-ajan ohjelmaan.

 

 

 

Lappeenranta

Lauri_Huhtala

Lauri Huhtala

DI, aluejohtaja, rakennuttajan pätevyys RAP (FISE), Lappeenranta
puh. 050 570 5431
lauri.huhtala@suomenct.fi

Lauri on joukkuepelaaja, joka on kuin kotonaan Suomen Controlteamin perhemäisessä ilmapiirissä. Omassa työssään hän uskoo ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen – tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.

Seppo Suhonen_kasvokuva

Seppo Suhonen

RI AMK, projektipäällikkö 
puh. 050 585 4631
seppo.suhonen@suomenct.fi

Sepolla on vahva 17 vuoden kokemus rakennusalasta. Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen, niin työ- kuin vapaa-ajallakin on Sepolle aina mieluisaa haastetta. Seppo pureutuu työssään mielellään ongelmien ratkomiseen ja pyrkii aina huolehtimaan kaikkien osapuolien mahdollisuuksista saada projektit mahdollisimman hyvin maaliin.

Vapaa-aikansa Seppo viettää perheen ja lukemisen parissa, silloin kun intohimoisena erä- ja metsämiehenä ei ole luonnon rauhassa seuraavaa nuotiopaikkaa etsimässä.

 

Savonlinna

Jarmo_Eevala

Jarmo Eevala

RKM, aluejohtaja Savonlinna, rakennuttajan pätevyys RAP (FISE)
puh. 040 671 6640
jarmo.eevala@suomenct.fi

Suomen Controlteamin Savonlinnan yksikön projektipäällikkö on tehnyt pitkän uran isännöinti- ja rakennuttajatoimistoissa sekä urakoitsijoiden palveluksessa. Työssään Jarmo asettaa asiakkaan edunvalvonnan ensisijalle. Koulutus ja alalla tapahtuvan kehityksen seuraaminen ovat edellytyksiä projektipäällikön tehtävässä onnistumisessa. Jarmon vapaa-aika kuluu kouluikäisten lasten harrastusten, veneilyn sekä metsästyksen parissa.

Ari Kilpeläisen kuva

Ari Kilpeläinen

RKM, projektipäällikkö 
puh. 040 653 8200
ari.kilpelainen@suomenct.fi

Ari on yrittäjähenkinen ja hoitaa annetut työtehtävät tunnollisesti ja huolella maaliin asti, korkeimpana päämääränä on tyytyväinen asiakas.

Vahvuutena on hyvin laaja-alainen lähes 30-vuoden kokemus rakennusalalta kirvesmiehen työtehtävistä suunnitteluun ja erilaisten rakennuttamisprojektien läpiviemisestä työmaavalvontaan.

Vapaa-ajalla Ari rentoutuu yhdessä pojan kanssa autourheilun parissa sekä mökkeilen ja matkustelen.

Pasi Kosonen / Suomen CT

Pasi Kosonen

TATE-asiantuntija, LVI- ja sähköinsinööri AMK
puh. 050 4074 993
pasi.kosonen@suomenct.fi

Pasilla on työkokemusta urakoinnista ja rakennuttamisesta. Hänen erityisosaamistaan ovat rakennusautomaatio ja energianhallinta. Pasi pitää työssä tärkeänä sujuvaa ja jatkuvaa viestintää. Lisäksi hän haluaa kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Vapaa-aika kuluu kuntoillen ja alaa opiskellen.

jyri_tiainen_www

Jyri Tiainen

RI AMK, projektipäällikkö
puh. 040 483 4777
jyri.tiainen@suomenct.fi

Jyri on työssään tarkka ja tunnollinen. Ottaa varmasti kopin työstä ja hoitaa homman kotiin. Hänellä on jatkuvana tavoitteena uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen.  Vapaa-aikana Jyri harrastaa metsästystä ja kuntoilua.

 

Jätä yhteydenottopyyntö