Ylläpidä kiinteistösi markkina-arvo nyt ja tulevaisuudessa – selvitä kuinka saat kiinteistöösi sähköautojen latauspisteitä

28.11.2019

Ennusteiden mukaan täyssähköautojen ja hybridiautojen määrä tulee jatkamaan kasvuaan Suomessa. Samalla kasvaa tarve sähköautojen lataamiselle ja niille soveltuville latauspisteille. Koska sähköautoja ladataan pidempinä pysäköintiaikoina, eli öisin tai työpäivän aikana, latauspisteitä on alettu rakentamaan taloyhtiöiden ja yritysten toimesta.

Yritykset ja taloyhtiöt voivat varustautua sähköautojen yleistymiseen selvittämällä ennakkoon sähköautojen latauspisteiden rakentamisen edellytykset. Selvitykset on syytä tehdä aina, kun varaudutaan rakentamaan tai rakennetaan latauspisteitä, jolloin esimerkiksi taloyhtiön osakkaat pääsevät punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Erilliset latauspisteet lämmitystolppien tilalle

Parkkiruutujen etupäässä sijaitsevat, jo-asennetut autojen lämmitystolpat soveltuvat huonosti sähköauton lataamiseen. Lämmitystolppia ei ole suunniteltu latauksen aiheuttamaan pitkäaikaiseen, useiden tuntien yhtäjaksoiseen kuormitukseen ja niiden latauskäyttöä haittaa sekin, että useimmat sähkölämmitystolpat on varustettu enintään 2 tunnin kytkentäajalla. Tavalliseen pistorasiaan, esim. autolämmitystolppaan, liitettäessä hybridiautojen omat latauslaitteet rajoittavat latausvirtaa, joka pidentää latausaikaa.

Erilliset sähköautojen latauspisteet kuormittavat kiinteistön sähköverkkoa enemmän, mutta niiden aiheuttama kuormitus on tasaisempi. Uusissa latauspisteissä voidaan käyttää ratkaisuja, joissa latauksen huipputehoa kyetään rajoittamaan automatiikalla. Älykkään latauslaitteen avulla voidaan seurata kustannuksia ja ylläpitää sähkönkäytön tasapuolisuutta mittaamalla kunkin käyttäjän sähköenergia erikseen, jolloin sähkönkäyttäjä maksaa käyttämänsä sähkön itse.

Miten latauspisteiden hankinnassa edetään?

Ennen päätöstä latauspisteiden rakentamisesta on suositeltavaa tehdä esiselvitys, josta ilmenee mm. kuinka monta latauspaikkaa halutaan, selvitetään kiinteistön sähköliittymän kapasiteetti, liittymän mahdollinen laajennustarve, latauslaitteiden liitettävyys, sijoitusvaihtoehdot ja johtoreitit. Tekninen ja taloudellinen tarkastelu kohdistuu olemassa olevaan talokaapeliin, kiinteistön pää- ja ryhmäkeskusten ja talon sähköverkon kapasiteettiin, ikään ja kuntoon, mahdolliseen liittymän suurentamiseen ja siitä aiheutuviin lisäliittymismaksuihin sekä toimenpiteiden vaikutus perusmaksuun.

Esiselvityksen yhteydessä voidaan selvittää asukkaiden kiinnostus sähköautojen hankintaan, jotta latauspisteiden määrä osataan mitoittaa oikeaksi. Selvityksessä arvioidaan taloyhtiöön nykyisellään tai mahdollisimman vähillä muutostöillä asennettavien latauspisteiden määrä, joilla on helppo lähteä liikkeelle. Tulevaisuutta ei kuitenkaan tule unohtaa: latausjärjestelmän laajentaminen on todennäköistä, jolloin suunnitelmissa tulee huomioida laajennustyöt ja näiden kohtuukustannukset.

Esiselvityksen ja asennettavien latauspisteiden määrän päättämisen jälkeen valitaan sähkösuunnittelija, jolla teetetään toteutussuunnitelma. Suunnitelman perusteella tehdään palveluntarjoajien kilpailutus. Kilpailutuksessa etsitään taloyhtiön tarpeisiin parhaiten vastaava tarjoaja luomalla lähtötietoihin pohjautuvat vertailut. Tämän jälkeen voidaan aloittaa latauspisteiden rakentaminen. Suunnittelun ohjaamisen, rakennuttamisen, valvonnan ja käyttöönoton tehtävät hoitaa kilpailutuksen suorittanut sähköasiantuntija.

Kustannuksiin vaikuttavat huomiot

Kustannukset koostuvat useasta eri tekijästä, joihin vaikuttavat latauspaikkojen määrän lisäksi esim. kiinteistön sähköjärjestelmän kapasiteetti, ikä ja kunto, onko keskuksessa laajennusvaraa ja johtoreitit pääkeskukselta latauspaikoille. Perusinfran rakentaminen muodostaa suurimman osan kustannuksista, mutta myös käyttökustannukset tulee sisällyttää kustannuslaskelmiin.

Se, kuinka monta sähköautonlatauspistettä taloyhtiöön voidaan asentaa, vaihtelee sähköliittymän, kiinteistön sisäverkon kapasiteetin ja kunnon mukaan. Selvitystyö vaatii aina asiaan perehtyneen sähköasiantuntijan. Mitä useampia ja mitä nopeampia latauspisteitä halutaan asentaa, sitä suurempia muutostöitä joudutaan tekemään. Vaikka laajat muutostyöt nostavat kustannuksia, niiden myötä varaudutaan sähköautojen latauspisteiden kasvavaan tarpeeseen ja panostetaan tulevaisuuteen.

Kun latauspisteiden rakentamisen vaihtoehdot on selvitetty ennalta, voidaan rakentamisratkaisut tehdä ennakoiden ja helpommin.

Taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea latauspisteiden rakentamiseen tukea, johon voit tutustua Asumisen Rahoitus ja Kehittämiskeskukselta ARA:n nettisivuilla.

Tiivistettynä

Sähköautojen latauspisteet tulevat yleistymään ja niiden rakentaminen voi tuoda kilpailuetua taloyhtiölle asuntomarkkinoilla. Latauspisteiden rakentamisessa tulee huomioida taloyhtiön nykytila ja soveltaa tulevat työt siten, että siinä yhdistyvät saumattomasti taloyhtiön lähtötilanne sekä tulevaisuusorientoitunut rakentaminen.

Oletteko varautuneet sähköautojen latauspisteisiin? Haluatteko tietää latauspisteiden asentamisen mahdollisuudet sekä yleiset asennukseen liittyvät rajat taloyhtiössäsi? Selvitämme esim. millaiset latauspisteet sopivat asiakkaalle, latauspisteistä ja mahdollisista muutostöistä aiheutuvat kustannukset sekä ratkaisumadollisuudet. Hoidamme myös rakennuttamisen sekä työmaan valvonnan tehtävät. Lisätietoja saatte sähköasiantuntijaltamme Jari Kivirannalta, jari.kiviranta@suomenct.fi, puh. 040 130 6639.

Lähteet: https://media.sitra.fi/2018/11/30103309/cost-efficient-emission-reduction-pathway-to-2030-for-finland1.pdf

https://yle.fi/uutiset/3-10783974

https://www.ara.fi/latausinfra-avustus