Rakennuksen käyttöönotto aloitetaan jo ennen rakennushankkeen valmistumista

Käyttöönotto, avainten luovutus, rakennuksen luovutus

28.09.2018

Oletko ikinä ollut tilanteessa, jossa olet vastarakennetun tai -saneeratun rakennuksen ensimmäisiä käyttäjiä? Pääset aivan uutta uhkuvaan tilaan ja alat pikkuhiljaa tutustumaan uusiin tiloihin. Alun ihmettelyn lomassa aloitetaan arjen rakentaminen sekä oppimaan uuden rakennuksen saloja.

Ennen kuin käyttäjät päästetään uusiin tiloihin, tulee rakennuksessa suorittaa käyttöönottotoimenpiteitä. Rakennuksen käyttöönottoprosessissa tärkeintä on huolehtia kiinteistön turvallisuudesta, asianmukaisesta toimivuudesta ja uusien käyttäjien ohjeistuksesta. Näin varmistetaan, että työt ja asennukset ovat tehty oikein ja kestävästi, sekä rakennuksen toimintakunto vastaa käyttäjien tarpeisiin.

Käyttöönottoprosessi aloitetaan 6kk ennen rakennushankkeen arvioitua valmistumista hankkeen valmistumisen koordinoinnista ja prosessi jatkuu valmistumisen jälkeen muutaman kuukauden verran muuttotoimenpiteisiin sekä käyttäjien opastukseen. Mitä kaikkia vaiheita rakennuksen käyttöönottoon kuuluu? 

Rakennusteknillisen oikeellisuuden todentaminen 

Rakennusteknillinen oikeellisuus todetaan kahden tahon kautta: hankkeen parissa työskentelevän tahon sekä viranomaistahon kautta, joista viranomainen myöntää lopullisen luvan rakennuksen käytölle. Hankkeen parissa työskentelevät henkilöt pystyvät rakennus- ja taloteknisten töiden valmistuttua käymään lävitse aikaansaannokset, korjaamaan urakoiden puutteet ja toteuttamaan toimintakokeet. Toimintakokeet voidaan suorittaa myös vaiheittain heti yhden vaihekokonaisuuden valmistuttua, jolloin havaittuihin puutteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen paikalle kutsutaan viranomainen, joka suorittaa virallisen käyttöönottotarkastuksen ja kirjoittaa tästä todistuksen merkintöineen. Epäonnisimmassa tapauksessa viranomainen ei myönnä lupaa rakennuksen käyttöönotolle, jolloin joudutaan suunnittelemaan ja tekemään rakennusteknisesti uusia ratkaisuja. Tätä helpottamaan viranomainen jättää tarkastuspöytäkirjan, jossa ilmenee korjattavat puutteet. Rakennuksen käyttöönoton viivästyminen ei ole toivottua ja hankkeessa työskentelevän käyttöönottokoordinaattorin avulla pyritään huolehtimaan ennakkoon, että rakennuksessa on kaikki kunnossa seuraavaa käyttöönottovaihetta ajatellen.

Muuton koordinointi ja rakennuksen valmistelu käyttäjille   

Kun viranomainen on hyväksynyt kiinteistön käyttöön, alkaa uudenlainen tohina käyttäjien saapumista odotellen. Muuttotoimenpiteistä huolehtiva henkilö sujuvoittaa esimerkiksi isojen arkistojen siirtymistä. Valmisteleviin toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa huolehtiminen tietoliikenneyhteyksien toiminnasta, turvallisuuteen liittyvistä ohjeistuksista ja käyttäjäpalveluiden (siivous, jätehuolto ym.) organisoinnista.

Uudenlainen rakennus herättää monta kysymystä käyttäjissä, joihin käyttöönottokoordinaattori vastaa sekä opastaa rakennuksen ja tekniikan käytössä. Esimerkiksi koneellinen ilmastointi menee herkästi sekaisin, jos tilassa pidetään paljon ikkunoita auki ja vanhasta tuuletustavasta luopuminen on viestittävä käyttäjille. Käyttäjille suunnattu kiinteistökierros myös helpottaa uuteen tilaan sopeutumista sekä rakennuksen hahmottamista. Kierroksen yhteyteen voidaan samalla liittää opastus nykyaikaisen lukitusjärjestelmän käytöstä.

Viestintä ja viestinnän aktiivisuus ovat ensisijaista. Jos muuttoa joudutaan äkillisesti lykkäämään, tulee käyttäjille ilmoittaa ajoissa lykkääntymisestä sekä mahdollisesta uudesta aikataulusta.

Tiivistetysti

Rakennuksen käyttöönottovaiheessa ensisijaisen tarkastelun kohteena on kiinteistön tekninen toteutuminen ja käyttäjien opastaminen rakennuksen oikeaoppiseen käyttöön. Käyttöönottokoordinaattori valvoo, että kiinteistö on valmistumisen lähestyessä siinä kunnossa, että viranomainen voi hyväksyä kohteen heti ensimmäisellä kerralla. 

Jos tarvitset apua monimutkaisen rakennuksen käyttöönotossa, ota yhteyttä Suomen Controlteamin Tea Tikkaseen: 040 678 4200, tea.tikkanen@suomenct.fi.