Tietomallikoordinaattori

”Hankkeen suunnitelmien tiedot löytyvät kootusti yhdestä mallista.”

 

Tietomalli on hankkeesta tuotettu kolmiulotteinen malli, joka sisältää paljon pakattua tietoa kohteesta. Mallin avulla helpotetaan kommunikaatiota suunnittelijoiden ja suunnitelmien välillä, vähennetään virheitä, helpotetaan kustannuslaskentaa sekä luodaan kerättyä tietokantaa.

Rakennuttajan suorittaessa tietomallikoordinointia, hän:

  • muodostaa tietomallintamisen suunnitelmille säännöt ja ohjaa suunnittelua
  • mahdollistaa usean suunnittelijan työskentelyn samanaikaisesti
  • huolehtii tietomallin laadun kriteeristön täyttymisestä
  • yhdistää suunnittelijoiden luomia tietomalleja ja tarkastaa niiden toimivuuden
  • huolehtii mallien päivittämisestä ja päivitettyjen mallien saatavuudesta kaikille osapuolille

Kiinnostuitko tietomallikoordinoinnista? Lisätietoja saat projektipäälliköltä Erno Aallolta: 040 138 1100, erno.aalto@suomenct.fi.

Voimmeko olla avuksi?