Tietomallikoordinaattori

”Tietomallikoordinaattori huolehtii hankkeen tietojen löytyvän kootusti ja yhdenmukaisesti kirjattuna, yhdestä törmäystarkellusta mallista.”

 

Tietomalli on hankkeesta tuotettu kolmiulotteinen malli, joka sisältää paljon pakattua tietoa kohteesta. Mallin avulla helpotetaan kommunikaatiota suunnittelijoiden ja suunnitelmien välillä, vähennetään virheitä, helpotetaan kustannuslaskentaa sekä luodaan kerättyä tietokantaa. Tietomallikoordinaattori ohjaa mallien luomisprosessia, asettaa malleille tekniset laatukriteerit ja valvoo kriteeristön toteutumista.

Rakennuttajan suorittaessa tietomallikoordinointia, hän:

  • muodostaa tietomallintamisen suunnitelmille säännöt ja ohjaa suunnittelua
  • mahdollistaa usean suunnittelijan työskentelyn samanaikaisesti ja koordinoi heidän työtä
  • huolehtii tietomallin laadun kriteeristön täyttymisestä sekä metatietojen yhdenmukaisuudesta
  • yhdistää suunnittelijoiden luomia tietomalleja ja tarkastaa niiden toimivuuden törmäystarkastelun avulla
  • raportoi tietomallikoordinoinnin tilasta ja prosessin etenemisestä
  • huolehtii mallien päivittämisestä ja päivitettyjen mallien saatavuudesta kaikille osapuolille

Kiinnostuitko tietomallikoordinoinnista? Lisätietoja saat projektipäälliköltä Erno Aallolta: 040 138 1100, erno.aalto@suomenct.fi.

Voimmeko olla avuksi?