Rakennuttaminen ja valvonta

”Rakennuttamisen hankkeissa uusi tai saneerattu rakennus täyttää käyttäjän vaatimukset ja säilyy erinomaisessa kunnossa myös tulevaisuudessa.”

 

Rakennuttamisen hankkeissa huolehditaan, että tilaaja sekä käyttäjät saavat määräysten mukaiset tilat käyttöönsä sovitussa budjetissa sekä aikataulussa. Projektinjohtomaisesti hoidettu rakennuttamisen rakennus- tai saneeraushanke vastaa tilaajan sekä loppukäyttäjien odotuksiin suunnittelun vaiheista aina rakennuksen takuuaikaan saakka.

Rakennuttajakonsultin tehtäviin lukeutuu:

  • hankesuunnittelu ja laadullisten tavoitteiden asettelu
  • huolehtia rakentamisen prosessien, vaiheiden ja sopimuksien teknisestä oikeellisuudesta ja määräysten mukaisesta toiminnasta
  • suunnitella ja ohjata työtä sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti
  • asianmukainen kilpailutus sekä yhteistyöstä huolehtiminen
  • valvoa työmaan edistymistä, järjestää työmaa- ja suunnittelukokoukset sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään mahdollisia virheitä asiakkaan edun mukaisesti
  • koordinoida sopimuksia ja muuta yhteistyötä rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolten välillä
  • työmaavalvojan tehtävät
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 

Työmaa-aikaisen valvonnan aikana rakennusprojektin toteutumista seurataan teknisten, taloudellisten ja aikataulullisten sopimuksien mukaisesti. Suunnittelemme jokaisen työn aina projektikohtaisesti sekä asiakaslähtöisesti ja valvomme asiakkaamme etuja hoitaen myös turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.

Onko tiedossasi rakennushanke, jonka toteutumiseen tarvitset apua? Ota yhteyttä toimitusjohtaja Olli Tirkkoseen: 050 408 6843, olli.tirkkonen@suomenct.fi.

Lataa Rakennuttaminen-esite (pdf)

Lataa Talonrakennustyon valvonta -esite

Voimmeko olla avuksi?