PJP – projektinjohtopalvelu

”Päätöksenteko säilyy tilaajalla, jolloin säästetään aikaa ja budjettia.”

 

Projektinjohtopalvelu on toimintamalli, joka valitaan usein erikoisrakentamisen, nopean aikataulun tai tiukan budjetin omaavissa rakennushankkeissa. PJP-mallin etuus on säilyttää päätöksenteko tilaajalla, mikä tukee nopeaa ja joustavaa etenemistä ja pitää kustannuslaskennan läpinäkyvänä.

Hankkeessa tukena toimiva rakennuttajakonsultti johtaa päätöksien pohjalta suunnittelun ohjausta, työmaan suunnittelutyötä ja valvoo toteutusta. PJP-palvelumallissa suunnittelu- sekä osaurakoiden sopimukset tehdään tilaajan nimiin.

Projektinjohtopalvelu:

  • helpottaa ja nopeuttaa hankkeen aloittamista
  • huolehtii hankkeessa työmaan ja osaurakoiden johtamisesta sekä aikatauluttamisesta
  • mahdollistaa hankkeen etenemisen joustavasti  
  • valvonta varmistaa työmaan teknisen toteutumisen lakisääteisesti
  • kustannusten seuranta on tilaajalle läpinäkyvää
  • vaikutusmahdollisuudet päätöksiin säilytetään tilaajalla

Lisätietoja projektinjohtopalvelusta saat olemalla yhteydessä Olli Tirkkoseen: 050 408 6843, olli.tirkkonen@suomenct.fi.

Olemme olleet mukana arkistolaitoksen keskusarkistossa (2016-2018) Mikkelissä PJP-toimintamallilla.

Voimmeko olla avuksi?