Kustannusarvio

”Kustannusarvion avulla asiakas saa tukea päätöksenteolle hahmottamalla tulevan investoinnin suuruutta.”

 

Realistisella kustannusarviolla pystytään arvioimaan investoinnin kustannuksia, annetaan investoinnille suunta sekä asetetaan hankkeelle raamit. Suunnitteluvaiheessa tehty kustannusarvio ohjaa hanketta huomioimalla monipuolisesti tarvittavat materiaalit sekä työt hankkeen eri vaiheissa. Kustannusarvion laskentaan tarvitaan lähtötiedoiksi massat tai muodostetut suunnitelmat.

Kustannusarviopalvelu:

  • muodostaa kootut, laajat ja helposti ymmärrettävät selvitykset kustannuksista
  • selkeyttää hankkeen laajuutta ja rahoitusta
  • tukee suunnittelu-, materiaali- ja työtilauksien ohjaamista
  • nopeuttaa sekä edistää päätöksentekoa
  • muodostaa realistisen ja selkokielisen budjettihinnan

Kustannuslaskelma voidaan suorittaa tavoitehinta-arviolla tai rakennusosa-arviolla.

Käytämme kustannuslaskennan ohjelmistona Haahtela-Kehitys Oy:n Taku-kustannustieto ohjelmistoa. Lisätietoa ohjelmistosta löydät täältä.

Lisätietoja kustannusarviopalvelustamme saat toimitusjohtaja Olli Tirkkoselta: 050 408 6843, olli.tirkkonen@suomenct.fi.

 

Voimmeko olla avuksi?