Kuntoarvio, TDD- ja EDD-riskikartoitukset

”Kuntoarvio kertoo perusteellisesti ja laajasti kiinteistön nykyisestä tilasta.”

 

Kuntoarvio palvelee suunnitelmallista kiinteistönhuoltoa ilmoittaen arvion kiinteistön nykyisestä kunnosta sekä korjaustarpeesta rakenteiden ja järjestelmien osalta. Kuntoarviossa arvioidaan kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunto aistinvaraisesti tai kevyitä mittauksia käyttäen. Kuntoarvio suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein.

Teemme kuntoarvioita taloyhtiöihin, julkisiin rakennuksiin ja teollisuuskiinteistöihin. Osaamisemme kattaa kokonaisvaltaisesti sekä kiinteistön rakennusteknisen että taloteknisen osuuden.

Kuntoarviopalveluissamme teitä palvelee talotekniikan yksikön päällikkö Reima Hämäläinen: 040 678 4642, reima.hamalainen@suomenct.fi.

 

TDD- ja EDD-riskikartoitukset

Kiinteistön osto- ja myyntitilanteissa suoritetulla riskianalyysillä saadaan todellinen kuva kiinteistön tilasta ja oikeasta hintatasosta. TDD- ja EDD-riskikartoitukset (Technical ja Environmental Due Diligence) ovat kansainvälisesti tunnettuja termejä, joilla kartoitetaan kiinteistön teknisiin ja ympäristötekijöihin liittyviä riskitekijöitä. Usein riskianalyysit tehdään kuntokartoituksen rinnalla, sillä analyysit ovat hyödyksi sekä kiinteisöä ostavalle tai siihen muulla tavoin pitkäaikaisesti sitoutuvalle (esim. pitkäaikainen vuokraus) sekä myyvälle/vuokraavalle osapuolelle.

TEDD-vaihe tarkastelee mahdollisia tulevia teknisiä ja ympäristöön liittyviä riskejä ja niiden vaikutusta kiinteistöön. TEDD-analyyseissä voi paljastua merkittäviä korjaustarpeita ja siten kustannusriskejä, tai kaavamuutoksia ja siten arvon kasvamista. Riskien ja mahdollisuuksien selvittyä ostajan ja myyjän on helpompi punnita painoarvoja, käydä hintaneuvotteluja ja tehdä osto- tai hylkäyspäätös.

TDD- ja EDD-riskikartoituksiin liittyen lisätietoja antaa Erno Aalto: 040 138 1100, erno.aalto@suomenct.fi.

Voimmeko olla avuksi?