Kunnossapitotarveselvitys

”Lakisääteinen asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys tuottaa tiiviin ja selkeän kuvan asunto-osakeyhtiön kiinteistöjen tilasta.”

 

Kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiöiden hallitukselle tarkoitettu työkalu, jonka avulla seurataan kiinteistön kuntoa sekä hahmotetaan tulevia korjaustarpeita. Vuosittain yhtiökokoukselle esitettävä kunnossapitotarveselvitys ilmentää yleisellä tasolla taloyhtiöön mahdollisesti tulevia remontteja. Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen esitys yhtiökokoukselle ja kaikista merkittävistä korjaustoimenpiteistä päättää aina yhtiökokous.

Selvityksessä käydään läpi samoja kokonaisuuksia, kuin kuntoarviossa, mutta kunnossapitotarveselvitys on sisällöltään tiiviimpi. Kunnossapitotarveselvitys luodaan kuntoarvion pohjalta sekä aistivaraisin havainnoin ja se on esitettävä yhtiökokouksessa vuosittain.

Kunnossapitotarveselvityksemme:

  • on laaja-alaisen ammattilaisen tekemä kuvaus nykyisen omaisuuden kunnosta
  • osoittaa selkeästi ja nopeasti (A4) tulevat remontit ja niistä aiheutuvat kustannukset
  • tekee kiinteistöjen kuntoseurannasta järjestäytynyttä ja määrätietoista
  • sisältää nykytilannearvion rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan osilta
  • luo PTS:n eli pitkän tähtäimen suunnitelman seuraavalle viidelle vuodelle korjaustoimenpidesuosituksineen, aikataulu niiden ajoittamiselle sekä karkeat kustannusarviot
  • on taloyhtiölle edullisempi vaihtoehto kuin kuntoarvio

Kunnossapitotarveselvityksissä ota yhteyttä Kaisa Ruohomäkeen: kaisa.ruohomaki@suomenct.fi.

Kysy hintojamme:

  • ennen 1980-lukua valmistuneelle rakennukselle
  • 1980-2000 valmistuneelle rakennukselle
  • 2000- valmistuneelle rakennukselle
  • lisärakennukselle

Voimmeko olla avuksi?