Kunnossapidon rakennuttaminen

”Kunnossapidon rakennuttamisessa keskeiseen rooliin päätyvät huoltokirja, piirustukset, määräaikaistarkastukset ja muut erikoisjärjestelmät.”

 

Kunnossapidon rakennuttaminen käsittää kiinteistön kunnossapitotoimenpiteiden läpikäynnin, mahdollisten huoltosopimusten tarkastamisen ja niiden päivittämisen. Kunnossapidon asiantuntija kartoittaa tilaajan kohteen kunnon käyttäen apunaan huoltokirjaa ja huoltovastuutaulukkoa ja lisäksi mahdollisesti kohteessa tehtyä kuntoarviota.

Kiinteistön kunnossapitotoimenpiteillä havaitaan mahdolliset haitat ajoissa ja sen myötä pystytään arvioimaan rakennuksen tilannetta, seuraamaan korjausvelkaa sekä tarkastamaan huoltotoimenpiteitä ja niiden riittävyyttä. Suunnitelmallinen kiinteistönhoito tuottaa selkeitä kustannussäästöjä ja tekee kiinteistöstä turvallisen toimintaympäristön.

Kunnossapidon asiantuntijat:

  • koostuvat rakennustekniikan ja talotekniikan asiantuntijoista
  • tunnistaa korjaustarpeet ajoissa ja suunnittelee niiden hallinnan
  • mahdollistaa pitkäjänteisen budjetoinnin 
  • huolehtii huolto- ja kunnossapitosopimuksen sisällöstä ja sen noudattamisesta
  • käy lävitse määräaikaistarkastukset ja antaa tarvittavat toimenpidesuositukset
  • suorittaa kuntoarvion tai kunnossapidon tarveselvityksen. 

Lataa Kunnossapidon rakennuttaminen -esite (pdf)

Kunnossapidon rakennuttamisessa teitä auttaa talotekniikan yksikön päällikkö Reima Hämäläinen: 040 678 4642, reima.hamalainen@suomenct.fi

Voimmeko olla avuksi?