Käyttöönottokonsultti

Käyttöönottotehtävien ajoittuminen määritellään tapauskohtaisesti.

Sujuvaa käyttöönottoa pohjustamaan tarvitaan kuitenkin useita tehtäviä jo ratkaisu- ja investointiprosessien alkuvaiheilta lähtien takuuajan (2 v) päättymiseen saakka.

Pääosa käyttöönottotehtävistä ajoittuu alkamaan noin puoli vuotta ennen rakennushankkeen arvioitua valmistumista ja päättymään muutama kuukausi käyttöönoton jälkeen. Näihin tehtäviin on keskitytty tässä käyttöönottoprosessissa.

Onnistunut käyttöönotto ja tyytyväinen sisään muuttuva asiakas edellyttää seuraavanlaisia toimenpiteitä:

  • Rakentamisen teknisen suorituksen onnistuminen: aikataulu, laatu, toimivuus, virheiden ja puutteiden korjaaminen, käyttäjän lisä- ja muutostyöt
  • Vuorovaikutus ja viestintä osapuolten välillä (palaveri- ja kokousmenettelyt)
  • Käyttäjän muutossa opastaminen
  • Yksilöitävä ja helposti tavoitettava yhteyshenkilö (käyttöönottopäällikkö)
  • Säännöllinen, ennakoiva ja realistinen tiedottaminen
  • Uuteen työympäristöön valmentaminen
  • Käytön opastus

Jätä yhteydenottopyyntö