Reilusti paremmat palvelut

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttamispalvelumme varmistaa, että projekti on valmistuessaan sille asetettujen vaatimusten mukainen. Suunnittelemme jokaisen työn aina projektikohtaisesti, valvomme asiakkaamme etuja ja hoidamme myös turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.

Työmaavalvontamme huolehtii, että rakennusprojekti suoritetaan teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti sopimuksia noudattaen. Rakennuskohteen valvonta myös ennaltaehkäisee ja minimoi mahdolliset virheet, jotta projektin lopputulos vastaa suunnitelmia.

Lataa Rakennuttaminen-esite (pdf)
Lataa Talonrakennustyön valvonta -esite (pdf)

Talotekniikan rakennuttaminen ja valvonta

Talotekniikan asiantuntijamme johtavat ja ohjaavat taloteknistä suunnittelua sekä valvovat työmaatoteutusta. Kiinnitämme erityistä huomiota järjestelmien toimivuuteen ja energiatehokkuuteen, ja laadimme myös energiatodistukset.

Lataa Rakennuttaminen-esite (pdf)
Lataa Talotekniikan valvonta -esite (pdf)

Kustannusarviot

Kustannuslaskentapalvelumme takaa projektille realistisen budjettihinnan. Käytämme laskennassamme Haahtela-Kehitys Oy:n Taku-Kustannustieto -ohjelmiston uusinta versioita.

Kunnossapidon rakennuttaminen ja kuntoarviot

Suunnitelmallinen kiinteistönhoito tuottaa selkeitä kustannussäästöjä ja tekee kiinteistöstä turvallisen toimintaympäristön. Tarjoamme asiakkaamme käyttöön asiantuntijaryhmän, joka tuntee kohdekiinteistön ja huolehtii sen kunnosta kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti.

Vuosittaisen ja ajantasaisen kunnossapitosuunnitelman avulla rakennusten korjaustarpeet tunnistetaan ajoissa. Tämä helpottaa kunnossapidon hallintaa ja tekee pitkäjänteisen budjetoinnin mahdolliseksi.

Teemme kuntoarvioita taloyhtiöihin, julkisiin rakennuksiin ja teollisuuskiinteistöihin.

Kuntoarviossa arvioidaan kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunto.

Lataa Kunnossapidon rakennuttaminen -esite (pdf)

Kilpailutusklinikka

Reilut asiantuntijamme auttavat yritysten ja julkisten organisaatioiden hankinnoissa sekä sopimuksissa. Jos tarvitset apua hankinnoissa, niin me olemme apunasi. Meillä on vuosien kokemus kilpailutusten hoitamisesta yksityiselle ja julkiselle puolelle. Hoidamme tarvittaessa puolestanne koko hankintaprosessin tai sen tietyn vaiheen, tarkastamme laatimanne asiakirjat tai tarjoamme muuta konsultointia  juuri teidän tarpeittenne mukaan.

Hoidamme kilpailutuksen puolestanne hinta- ja/tai laatuvertailulla:

1. Suunnittelukilpailutukset
2. Urakointikilpailutukset
3. Puitesopimuskilpailutukset
4. Siivous- ja huoltokilpailutukset
5. Tilaajan erillishankinnat rakennusurakoissa esim. kalustehankinnat

Kilpailutuksista antavat lisätietoa:
Joonas Janhunen puh. 040 678 3456
Kirsi Lepistö puh. 040 524 7738

Kunnossapitotarveselvitys

Laki vaatii esittämään tarveselvityksen vuosittaisissa yhtiökokouksissa.

Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen esitys yhtiökokoukselle. Kaikista merkittävistä korjaustoimenpiteistä päättää aina yhtiökokous.

Kunnossapitotarveselvitys kuvaa selkeästi ja lyhyesti asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjen tilannetta.

Kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiöille edullisempi vaihtoehto kuin kuntoarvio.

Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uudistamistarpeet sisältäen rakennus-, LVI-, ja sähkötekniikan osa-alueet. Raportissa esitetään muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus. Toimenpide-ehdotukset laaditaan viiden vuoden jaksolle.

Kysy hintojamme:

 • Ennen 1980-lukua valmistunut talo
 • 1980-2000 valmistunut talo
 • 2000- valmistunut talo
 • Lisätalo

Voit laittaa tarjouspyynnön tulemaan kaisa.ruohomaki@suomenct.fi.

Käyttöönottokonsultti

Käyttöönottotehtävien ajoittuminen määritellään tapauskohtaisesti.

Sujuvaa käyttöönottoa pohjustamaan tarvitaan kuitenkin useita tehtäviä jo ratkaisu- ja investointiprosessien alkuvaiheilta lähtien takuuajan (2 v) päättymiseen saakka.

Pääosa käyttöönottotehtävistä ajoittuu alkamaan noin puoli vuotta ennen rakennushankkeen arvioitua valmistumista ja päättymään muutama kuukausi käyttöönoton jälkeen. Näihin tehtäviin on keskitytty tässä käyttöönottoprosessissa.

Onnistunut käyttöönotto ja tyytyväinen sisään muuttuva asiakas edellyttää seuraavanlaisia toimenpiteitä:

 • Rakentamisen teknisen suorituksen onnistuminen: aikataulu, laatu, toimivuus, virheiden ja puutteiden korjaaminen, käyttäjän lisä- ja muutostyöt
 • Vuorovaikutus ja viestintä osapuolten välillä (palaveri- ja kokousmenettelyt)
 • Käyttäjän muutossa opastaminen
 • Yksilöitävä ja helposti tavoitettava yhteyshenkilö (käyttöönottopäällikkö)
 • Säännöllinen, ennakoiva ja realistinen tiedottaminen
 • Uuteen työympäristöön valmentaminen
 • Käytön opastus

Energiatodistus

Energiatodistus on asetettava nähtäville, kun julkinen viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja tiloissa, joiden kerrosala ylittää 250 m², ja jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena. Viranomaisen tai laitoksen tulee hankkia energiatodistus, jotta se voidaan asettaa nähtäville.

Teemme energiatodistuksia taloyhtiöille, yrityksille ja julkisille toimijoille.

Pyydä tarjousta energiatodistuksesta Joni Koskelalta, joni.koskela@suomenct.fi tai Petri Sajaniemeltä, petri.sajaniemi@suomenct.fi.

Jätä yhteydenottopyyntö