Kuivaketju10 ja kosteuskoordinaattori luottamusta herättämässä

Kuivaketju10, kosteus, kosteudenhallinta, kosteuskoordinaattori

17.12.2018

Lokakuussa 2018 Yle uutisoi näyttävästi: ”Rakentamisen maine on mennyt”. Uutisessa käsiteltiin kyselytutkimuksen tuloksista muodostettua yhteenvetoa, jonka perusteella maineen menetyksen takana on asuntojen kosteus- ja sisäilmaongelmat, joita suomalaiset pitävät suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Uutiset hometaloista ja niistä syntyvistä ongelmista ovat herättäneet huolta.  

Näiden uutisten ja huolien myötä rakennusalaa kohti on käännetty kysyviä katseita. Myös rakennusalan toimijat ovat itse heränneet tarkastelemaan kohtaamaansa luottamuspulaa ja alalla on alettu toimimaan kosteudenhallinnan haasteiden ratkaisemisen puolesta. Yksi keino työmaiden kosteudenhallinnan valvomiseksi on vuonna 2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n julkaisema Kuivaketju10-toimintamalli.

Kuivaketju10 tarjoaa apua kosteudenhallintaan

Työmaiden ja hankkeiden kohtaamat aikataulu- ja muut budjettipaineet voivat aiheuttaa tilanteita, joissa kosteudenhallinnan näkökulmat jäävät vähemmälle huomiolle. Kuivaketju10-toimintamalli pyrkii osaltaan ratkomaan rakentamisen kosteudenhallinnan ongelmia tarjoamalla konkreettisia toimenpiteitä kosteusriskien hallintaan ja vähentämään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Lyhkäisyydessään Kuivaketju10-toimintamalli sisältää lomakkeenomaisia toimintalistoja, joihin on merkitty rakentamisen eri vaiheissa huomiota tarvitsevia toimenpiteitä, jotka tähtäävät kymmenen keskeisimmän kosteudenhallinnan riskitekijän huomioimiseen. Riskitekijöitä ovat mm. rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus perustuksiin ja lattiarakenteisiin sekä väärin mitoitettu ilmanvaihtojärjestelmä. 

Kuivaketju10-toimintamalli kattaa rakentamisen eri osa-alueet, jotta kosteudenhallinnan toimenpiteisiin kiinnitettäisiin huomiota heti suunnitteluvaiheesta alkaen. Toimintamalli on suunnattu kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien käyttöön, jolloin hankkeen osapuolet saavat käytännönläheiset ohjeet rakentamisen kosteudenhallintaan omalla vastuualueellaan. Järjestelmään pääsee kirjautumaan sähköisesti linkistä.

Kosteuskoordinaattorista hyötyä osapuolille

Lakisääteiset velvoitteet eivät vähene tai siirry osapuolten välillä, mutta Kuivaketju10-toimintamallilla on useita eri hyötyjä. Suurin hyöty on mallin mukaan hankkeeseen nimetty kosteuskoordinaattori, joka ohjaa ja opastaa Kuivaketju10-toimintamallin toteutumisessa muita osapuolia. Kosteuskoordinaattorin hyödyt nousevat hankkeessa esiin laadukkaan rakentamisen prosesseina, kun koordinaattori huolehtii yhteistyössä muiden osapuolten kanssa kosteudenhallinnan tehtävien täyttymisestä.

Kuivaketju10 on kehitetty vastaamaan viranomaissäädöksiin, jolloin kosteudenhallintaselvityksen sisällöksi riittää yksinkertaisimmillaan ilmoitus mallin käyttöönotosta sekä kosteuskoordinaattorin asettamisesta hankkeeseen.

Rakennusta käyttäville sidosryhmille ja omistajatahoille kosteuskoordinaattorin tuomat hyödyt näkyvät kuivan rakentamisen lisäksi esimerkiksi takuukorjausten vähentymisenä, elinkaarikustannusten laskemisena sekä rakennuksen markkinahinnan nousemisena. Samalla voidaan viestiä käyttäjille hankkeen huomioineen perusteellisesti kosteudenhallinnan riskitekijät. Kuivaketju10 on oiva keino vähentää merkittävästi kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia kustannuksia.

Tiivistettynä

Kuivan rakentamisen merkitys on noussut julkisessa keskustelussa esiin. Kuivaketju10-toimintamalli tarttuu kymmeneen keskeisimpään kosteusriskiin ja näiden riskien hallitsemiseen rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kuivaketju10-toimintamallilla rakennettu rakennus hyödyttää rakennuksen osapuolia esimerkiksi pitkän käyttöiän, tyytyväisten käyttäjien sekä takuukorjausten vähentymisen muodossa.

Haluatko keskustella oman rakennushankkeesi ja Kuivaketju10-toimintamallin yhteensovittamisesta? Ota yhteyttä Tea Tikkaseen: 040 678 4200, tea.tikkanen@suomenct.fi.

Lue lisää palvelustamme täältä.

 

Lähteet: https://yle.fi/uutiset/3-10458109

http://kuivaketju10.fi/

http://kuivaketju10.fi/wp/wp-content/uploads/2018/03/Kuivaketju10-Riskilista_150313.pdf

https://www.rala.fi/tuotteet/kuivaketju10/

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/koulutus–ja-esitysaineistot/2017/kiertue/kuivaketju10.pdf