Kilpailutus keskittää asiakkaan resurssit oikeisiin toimenpiteisiin

Kilpailutusklinikka, kilpailuttaminen, kilpailutus

15.10.2019

Rakennushankkeen suunnittelu- tai urakkakilpailutus on ensisijaisesti tavoitteiden asettamista ja kelpoisuuksien määrittelyä. Jos tarjouspyynnön laatijalla ei ole kokemusta vertailuperusteiden laatimisesta, voi tarjousten vertailu olla haastavaa ja projektin kannalta parhaan suunnittelijan saaminen hankkeeseen mahdotonta. Resurssien kohdentaminen oikein tarkoittaa rahallisten varojen lisäksi myös henkilöstö- ja aikaresurssien kohdentamista oikeisiin tehtäviin, jolloin kevennetään työkuormaa ja optimoidaan työnjakoa.

Aiemmin hankkeen kilpailutus tehtiin pelkästään hinnan perusteella, mutta nykyisin otetaan enemmän huomioon hinnan lisäksi muita laatutekijöitä. Ammattitaitoinen kilpailuttaja ei välttämättä etsi hankkeeseen halvinta vaihtoehtoa. Lähtökohtana kilpailuttamisen prosessissa tulee olla kokonaisvaltaisesti parhaan ratkaisun saavuttaminen, joka määrittyy asiakkaan kriteereistä, toiveista ja haluista. Kilpailutuksen tekijälle tärkeitä kriteereitä voivat hinnan lisäksi olla esimerkiksi laatu, kokemus, aikataulujen yhteensopivuus jne.

Kilpailuttaessa optimoidaan ulkoistettua työtä ja vertaillaan eri tarjoajia keskenään. Julkiset hankinnat tulee viedä Hilma-ilmoituskanavaan.

Tarpeen tunnistaminen ja priorisointi avainasemassa

Ennen kilpailutusprosessin aloitusta keskeiseen rooliin nousevat kyky tunnistaa kilpailuttamisen tarve ja taito priorisoida kilpailutettavia asioita: mitä kannattaa tehdä tutulla tavalla ja mikä taas tuottaa hyötyjä, jotka ovat kilpailuttamisen arvoisia. Ulkopuolinen kilpailuttaja voi antaa työhön näkemystä asioista, joita voidaan kilpailuttaa ja jotka tuovat merkittäviä hyötyjä asiakkaalle.

Kilpailuttaessa konsultin tulee ymmärtää asiakaan tarve ja toiveet kokonaisvaltaisesti, sekä sanallistaa ne tarjoajille tarjouspyynnön muodossa. Jos rakentajalla ei ole tietoa alueella toimivista suunnittelijoista tai urakoitsijoista, hyvä kilpailuttaja tuntee alueellaan toimivat yritykset ja lähettää tarjouspyynnöt heille sekä hallinnoi sähköisen kilpailutuksen kokonaisuudessaan. Tarjouspyynnöistä tehdään vertailut ja koostetaan selkeä yhteenveto, joka esitellään asiakkaalle.

Tiivistettynä

Rakennushankkeen suunnittelun ja urakoinnin kilpailuttamisessa useat osatekijät vaikuttavat tarjouspyynnön suunnitteluun. Tarjouspyynnön luominen vaatii laajaa pohjatietoa ja ammattitaitoa, sekä alueella toimivien yritysten tuntemusta. Onnistuneen kilpailutuksen päätteeksi asiakas saa parhaat toimijat rakennushankkeeseensa.

Jos tarvitset rakennuttamisen tai hankesuunnittelun yhteydessä lisäkäsiä kilpailutukseen, voit olla yhteydessä tekijäämme: Kirsi Lepistö, 040 524 7738, kirsi.lepisto@suomenct.fi.

Pääset tästä Kilpailutusklinikka-palveluumme.