Blackout-testi sairaalalla

Mikkelin keskussairaala, kuumasairaala

14.05.2019

Keskussairaalalla testattiin talotekniikan toimintaa Black out -testillä Kuumasairaalassa sekä Perhesairaalassa. Black out -testissä testataan niiden sähkölaitteistojen ja järjestelmien toimivuutta varavoimalla sekä UPS-varmennetulla akustolla, jotka ovat kytketty sähkön syötön varmennusjärjestelmään. Black out -testissä kirjaimellisesti kytketään sähköt pois valtakunnan jakeluverkosta ja seurataan, kuinka varavoimageneraattori ja UPS-akusto toimivat. Tähän liittyen sairaalassa tehtiin katselmus- ja mittauskierros rakennuksissa ja tarkastettiin, miten kriittiset järjestelmät toimivat, mikäli sähkönsyöttö kohtaisi äkillisiä toimintahäiriöitä. Osan sairaalan järjestelmistä on toimittava myös sähkökatkosten aikaan.

Sairaalan osalta varavoimasähköjärjestelmä heräsi toimintaan suunnitellusti eikä muutakaan poikkeavaa ilmaantunut tarkastuskierroksella kummassakaan rakennuksessa. Kierroksen aikana tarkastettiin ilmanvaihdon, leikkaussalien ovien- ja sähköjärjestelmien, valaistusten, hissien sekä turvajärjestelmien toimintaa UPS-laitteiston sekä varavoimageneraattorin ollessa päällä.

Lopuksi sairaala kytkettiin takaisin valtakunnan jakeluverkkoon, tuolloin varavirtalähteet jäivät pois käytöstä ja varavoimageneraattori sammui. Työmaakierros toistettiin samalla tarkastaen uudestaan laitteiden ja järjestelmien toiminnot. Kaikki järjestelmät toimivat kokeen jälkeen suunnitellusti.

Testistä laaditaan pöytäkirja, jolla voidaan osoittaa testin suoritus ja järjestelmien toiminta tilaajalle ja käyttäjälle. Mikäli vikoja tai toimintahäiriöitä ilmaantuu, ne korjataan, jolloin käyttäjälle annetaan käyttöön toimivilla järjestelmillä varustettu sairaalarakennus.